Пренарязване на All-steel гумите КАМА

Тук можете да намерите повече информация за пренарязването на all-steel гумите КАМА.

Гумите с пълен металокорд (all-steel) KAMA, които са с протектор NF 201, NR 201, NT 201, NF 701, NR 701, NF 202, NR 202 или NT 202 подлежат на пренарязване. Също така тези модели могат да бъдат подложени и на до два регенерата, което увеличава значително живота на тези гуми. Повече подробности за пренарязването можете да видите на следната картинка:

Етикети: