ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

Реалните икономии на гориво и пътната безопасност зависят в голяма степен от поведението на водача, и по-специално следното: