справочник

справочник

kama balkan

   ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.      Ламели
2.      Екранизиращи слоеве на брекера
3.      Слоеве на металокордния брекер
4.      Херметичен (херметизиращ) слой
5.      Уплътнител на борда
6.      Слоеве на каркаса
7.      Бордова лента
8.      Индикатор за износване на прокектора
9.      Индекс на товаронoсимост

 

 

      -      Борд – твърдата част на  гумата, осигуряваща нейния монтаж  върху джантата на колелото и нейната херметизация (когато гумата е безкамерна). Съставен е от един  или няколкко  кръга от стоманен проводник.

-       Брекер – състои се от няколко слоя гумирана корда и е разположен между каркаса и протектора.

-      Херметизиращ слой – слой от газонепроницаема гума, разположен от вътрешната повърхност на каркаса. Изпълнявя ролята на вътрешна гума,  при безкамерни гуми.

-     Индекс на товаронoсимост – число, характеризиращо максималното натоварване, което може да издържи гумата. За лекотоворните и товарни гуми може да се посочат две числа, написани с дробна черта и характеризиращи максималното натоварване на единично или сдвоени колела. Един размер гуми могат да имат няколко индекси на товароносимост, в зависимост от максималната скорост. Списъкът на индексите и съответстващите им максимални товри се дава в таблица.

-         Индекси

*         R – гума с радиална конструкция (радиал)

*         D – гума с диагонална конструкция (диагонал). Най-често не се пише.

*         C – за лекотоварни гуми и автобуси с малка вместимост (търговски)

*         L – понякога се посочва за нископрофилни гуми (лоу)

*         T  – показва, че гумата е за временно използване (резервна). Монтира се при излизане от строя на основната гума (темпорари).

-         Индикатор за износване на прокектора :  Указател, представляващ сигнал за прекратяване на експлоатацията на гумата, в резултат от износване на протектора. Върху гумата се нанасят не по-малко от 6 реда индикатори за износване. Тяхното местоположение се обозначава с надписа “TWI”.

-         Каркас ,   най-важната силова част на гумата, която осигурява нейната здравина. Състои се от един или няколко разположени един върху друг слоя от гумирана корда. В зависимост от конструкцията на каркаса, от размера на гумата, допустимото натоварване или налягане на въздуха, броят на слоевете корда в каркаса може да се променя от 1 (при леките гуми) до 16 и  повече (при камионните или селскостопанските)

-         Скоростна категория, Условно обозначена скорост, при която гумата издържа натоварването указано от Индекса на натоварване. Скоростните категории се представят в таблица.

-         Ламели, Цепнатинни нарези върху протектора на гумата. Представляват вдлъбнатини с широчина не-повече от 1,5 мм. в масива от изпъкналости на протектора на гумата

-         Норма на слойност,  Условно обозначение  здравината на каркаса на пневматичните гуми , определящо на какво максимално допустимо натоварване тя съответствува

-          Предпазен колан, Профилиран гумен кръг, поставян между борда на гумата /вътрешната гума/ и джантата на колелото, предпазващ вътрешната гума от повреждане

-          Външна гума,  Еластична гуменокордна обвивка на пневматичната гума, която непосредствено възприема действието на всички сили възникващи по време на експлоатацията. Основни елементи на външната гума са протектора, каркаса, брекера и борда.

-         Протектор,  Външната гумена част на външната гума, като правило с релефен рисунък, осигуряваща сцепление с пътя и предпазваща от механически повреди. Релефната част на повърхността, наречена рисунък на протектора, е съвкупност от изпъкналости и вдлъбнатости, или жлебове. По своето предназначение рисунъка на протектора е шосеен, универсален, повишена проходимост и специален, например зимен, кариерен и пр.

-         Рисунък на протектора:

*        Асиметричен – несиметричен относно централната плоскост на въртене на колелото

*         Шосеен – Състои се от кубчета и ребра разделени от канали и се прилага върху гуми експлоатирани основно на пътища с твърди покрития. Рисунък от шосеен тип, със силно разчленени елементи, който позволява експлоатация на гумата и в летния и в зимния период при различни атмосферни условия. Такъв рисунък се нарича всесезонен.

*         Зимен – Характеризира се с наличие на остри ръбове и конструкцията позволява монтажа на шипове против пързаляне/в страни, в които няма забрана/

*          Насочен  - Несиметричен относно радиалната плоскост на колелото.

*         Повишена проходимост – Състои се от почвозадържащи елементи разделени от изпъкналости, предназначен за гуми работещи в условия без пътища.

*         Универсален – Състои се от кубчета и ребра съсредоточени в централната бегова зона и от почвозадържащи елементи по краищата на гумата.  Прилага се при гуми експлоатирани на пътища с различни покрития.

-       ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ- Представляват еластична обвивка предназначена за монтаж върху джантата на колелото, запълнена с въздух или газ под налягане. Разделят се според предназначението, изпълнението, профила, габарити и конструкцията

-         Според предназначението пневматичните гуми са за леки, лекотоварни, товарни, селскостопански автомобили и специална техника

-          Според изпълнението пневматичните гуми са безкамерни и камерни

*         Безкамерни – Пневматични гуми, в които се образува въздушна кухина от външната гума и джантата на колелото. Ролята на вътрешна гума изпълнява херметизиращия слой от газонепроницаема гума, разположен от вътрешната страна на каркаса на гумата.

*         Камерни – Пневматични гуми, в които въздушната кухина се образува в херметизирана вътрешна гума, запълнена с газ или въздух. При определени размери камерни гуми се използват гумени предпазни колани при монтажа на гумите върху джантите, с цел да се избегнат механични наранявания на вътрешната гума