FAQ

FAQ

v     Посъветваха ме да закупя автомобилни гуми с посока на рисунъка на протектора, с обяснението, че са по-добри. Действително ли е така?

Такива автомобилни гуми притежават подобрени характеристики:

  • По-добро управление на автомобила, осигуряващо безопасността ви;
  • По-ефективно се отвежда вода или сняг, в мястото на контакт между гумата и настилката;
  • Добре самопочистващ се протектор;
  • Намалява  се разходът на гориво;
  • Намалява се нивото на шума;
  • Подобрява се сцеплението на гумата с пътя.

Гумите с посока на рисунъка на протектора се произвеждат, чрез прилагане на най-новите технологии и материали, използвайки специален състав на суровината и съвременни конструкции на корда.

Препоръки

Бъдете внимателни при монтирането на гумите с посока на рисунъка на протектора. Гумата трябва да се върти по посока, посочена със стрелка. При преместване на колелото от едната на другата страна на автомобила, то трябва да се завърти на 180  градуса.

v     Как да разберем датата на производство на гумата?

Четиризначен цифров код, разположен на страницата на гумата, посочва датата на производство. ( Първите две цифри показват през коя седмица е произведена гумата, а втората двойка цифри – годината на производство: Например 4207 – четиридесет и втора седмица на 2007г.)

v     Какво е това „силика”?

„Силика” е производна на органичната силициева киселина, използвана при изготвяне на съставките за сместа за производството на протектора. С включването й  в състава на зимните автомобилни гуми,  протектора не се втвърдява при ниски температури, осигурявайки допълнително сцепление при мокра, заснежена и заледена настилка.

v     Какъв е срокът на експлоатация на гумите?

При спазване правилата за експлоатация,  транспортиране и съхраняване на гумата, производителят гарантира:

  • Съответствие на изискванията към гумата,  с обозначените върху нея технически  условия;  
  • Отсъствие на производствени дефекти;
  • Работоспособност на гумата до пределно износване на рисунака на протектора, на съответната височина от индикатора, отчитащ износването, в рамките на гаранционния срок за работа на гумата;
  • Гаранционен срок за работа на гумата – пет години от датата на производство.

v     Как да съхраняваме гумите?

Съхранявайте в тъмно и прохладно помещение, при умерена влажност. Гумите не бива да са в допир с масла, горива, разтворители и други химически вещества. Погрижете се за вентилацията на помещението. Ако ги съхранявате с джантите, то ги подредете хоризонтално една върху друга. Ако гумите са без джанти, препоръчваме да се съхраняват вертикално. Най-важно е да не забравяте порядъка, по който са били монтирани на автомобила.